Čištění dlažeb

Profesionální odstraňování žvýkaček

Odhaduje se, že na našich chodnících je neuváženě poházeno 3,5 miliardy kusů žvýkaček. Tradiční metody likvidace často působí nepříjemnosti zákazníkům a poškozují čištěný povrch. Jsou rovněž pomalé a neúčinné.

V současné době, kdy je kombinována suchá pára s vhodným ekologicky příznivým čisticím prostředkem, je možno žvýkačku odstranit rychle a beze zbytku, přičemž zůstane jen vlhký povrch, který se za chviličku odpaří.

  • Žvýkačka se zahřeje párou při teplotě 175°C a tlaku páry nejméně 6 barů.
  • Pára je při uvolňování z čisticí hlavice napouštěna vhodným biologicky rozložitelným čisticím prostředkem.
  • To zbaví žvýkačku lepkavosti a současně rozpustí.

Tento postup je vhodný pro podlahy, koberce, čalounění a vstupní rohože v interiérech. Stejně tak je použitelný pro vnější povrchy, jako například chodníky, beton a přírodní kámen.

Kromě toho by byl příslušný stroj k dispozici pro jiné obtížné úkoly, které je rovněž možno provést rychle s minimálním použitím chemikálií nebo čisticích prostředků, při úspoře času a peněz a ochraně životního prostředí. Například odstraňování samolepek a plakátů a čištění laviček.

Osvědčená čistící technologie Osprey Deep Clean

Žádná veda, jen čistá voda

Současné hektické prostředí obchodů, kuchyní a nemocnic čelí stále více rostoucí výzvě k udržování nejvyšších hygienických norem za co nejnižších nákladů. Odpovědí na tuto výzvu pro svoji účinnost a současně nízkou spotřebu vody a chemikálií je technologie parního čištění. Přiklánějí se k ní všichni ti, kteří usilují o dosažení nejvyšších standardů čistoty při snižování nákladů a ekologické zátěže.

Princip parního čištění

Principem parního čistění je velice rychlá přeměna studené vody na horkou páru, která je vytlačována přes trysku ven z parního čističe. V případě parních čističů hovoříme o takzvané suché páře, neboť se vytváří z velmi malého množství vody. A právě sucha pára je nejen účinná při odstraňování nečistot a mastnoty, ale i šetrná k veškerým ošetřovaným povrchům, protože materiály nepromočí, ale pouze zvlhčí. Vysoká teplota spolehlivě zahubí veškeré bakterie, odstraní biologické i průmyslové nečistoty a sterilizuje prostředí v domácnosti, kanceláři, v nemocnicích, hotelích apod. Ke své prácí nepotřebuje žádné další chemické prostředky. Výhodou páry jako čisticího prostředku je to, že pronikne i na místa, kam se běžným čištěním nelze dostat. Čištění párou je zároveň také velmi jednoduché a bezpečné. Jeho náročnost lze přirovnat ke klasickému vysávání.

Parní čištění v kuchyních a potravinářských provozech

Na téma bezpečnosti potravin velmi ostře upozorňuje nejen široká veřejnost, je často probíráno v médiích a dostává se čas od času i na pořad jednání vrcholných státních orgánů. Pokud jde o bezpečnost potravin a celkově o hygienu v zařízeních, kde se s potravinami pracuje, je již téměř stoprocentně dokázáno, že neexistuje bezpečnější řešení k zajištění optimálního způsobu čištění kuchyní než je čistění suchou párou. Parní čističe OSPREYDEEPCLEAN převyšují všechna hygienická nařízení a dokonce i profesní potravinářské předpisy HACCP.

Parní čištění v nemocnicích

Kontrola nad infekcemi a boj s bakteriemi druhu MRSA odolným vůči antibiotikům patří mezi stěžejní hygienické zájmy nemocničních a pečovatelských zařízení. Hygienická opatření v těchto zařízeních se většinou právem zaměřují na všeobecnou a osobní hygienu. Nicméně je nutné brát v úvahu fakt, že v každodenně chemicky ošetřovaném prostředí se bakterie stávají stále odolnějšími proti těmto látkám. To znamená v lepším případě nejistý výsledek, v horším pak riziko pro nakaženého pacienta. Existuje však mnohem spolehlivější, bezpečnější a u mnoha zdravotnických zařízení stále oblíbenější alternativa k širokému použití chemických látek – systém čištění párou.

Odstraňování žvýkaček Gumbusters

Odhozené žvýkačky jsou spolu s poletujícími plakáty a grafity obrovským čisticím problémem na všech veřejných místech. Speciálně vyvinutý parní čistič PROVAP odstraňuje žvýkačky rychle a bez obtíží. Odstraňování žvýkaček pomocí páry může být použito téměř na všech površích včetně asfaltu, betonu, dlažby, přírodního kamene a na většině koberců. Žvýkačka je odstraněna vysokou teplotou páry a jedinečnou biologicky odbouratelnou přísadou. Velkou výhodou je možnost odstraňování žvýkaček za plného provozu bez ohrožení bezpečnosti kolemjdoucích.

Ohleduplnost k životnímu prostředí

Nejnovější parní technologie OSPREYDEEPCLEAN využívá jen velmi malé množství vody a žádné agresivní chemikálie. To zaručuje vysoké hygienické standardy a minimální ohrožení životního prostředí. Ergonomické vlastnosti systémů OSPREYDEEPCLEAN zajišťují jejich jednoduché použití, skladnost a zároveň estetický a moderní design. OSPREYDEEPCLEAN je jedinečným řešením, které efektivním a ekonomickým způsobem splňuje nejvyšší hygienické normy.

Hlavní výhody

  • až 40% úspora práce
  • zvýšená schopnost ničit bakterie včetně druhů odolných vůči antibiotikům
  • čištěný povrch je okamžitě suchý a použitelný
  • snadné odstraňování mastné a napečené špíny
  • čištění spár a těžce přístupných míst
  • splňuje potravinářské předpisy HACCP pro použití v kuchyních
  • snižuje spotřebu chemikálií